Produkter   » Industrirengöring » Produkt

Grovrent Industri 210 l (Fat)*

HESSA® Grovrent Industri 
Är ett kraftfullt grovrengöringsmedel som är mycket effektivt mot sot, olja, fett, harts och liknande. Neutraliserar effektivt efter rengöring med starkt sura medel. Utmärkt för samtidig avfettning och nedmattning före ommålning. Kan etsa glas.

Spädes med vatten i förhållande 1:5 - 1:10 beroende på nedsmutsningsgrad och typ av förorening. Högtrycksaggregat 2-8%.


Artnr: Benämning: Pris: Pris/Liter: Antal:
213 Grovrent Industri 210 l 3 759,00 :-/fat 17,90 :-/liter

Tillbaka