Produkter   » Industrirengöring » Produkt

Grovrent Industri 4x5 l*

HESSA® Grovrent Industri 
Är ett kraftfullt grovrengöringsmedel som är mycket effektivt mot sot, olja, fett, harts och liknande. Neutraliserar effektivt efter rengöring med starkt sura medel. Utmärkt för samtidig avfettning och nedmattning före ommålning. Kan etsa glas.

Spädes med vatten i förhållande 1:5 - 1:10 beroende på nedsmutsningsgrad och typ av förorening. Högtrycksaggregat 2-8%.


Artnr: Benämning: Pris: Pris/Liter: Antal:
211 Grovrent Industri 4x5 l 418,00 :-/kart 20,90 :-/liter

Tillbaka