Fordonsrengöring

HESSA® Fordonsrengöring 
Är ett kraftfullt alkaliskt rengöringsmedel utan lösningsmedel. Den används för rejäl tvätt av yrkesfordon året om med t ex högtrycksaggregat. Den används även för enkel motortvätt. HESSA® Fordonsrengöring spädes med vatten.


Godkänd av Kemikaliesvepet och märkt Bra Miljöval! Bra miljöval falk

Produkter