Hem » Fordon & Verkstad » Avfettningsmedel » Kallavfettning AR

Kallavfettning AR

HESSA® Kallavfettning AR

Är ett petroleumbaserat kallavfettningsmedel som används för rengöring när fordonet är kraftigt nedsmutsat med olja, tjära, asfalt eller vägsalt. Används också för rejäl motortvätt samt till detaljtvättar och avfettning av varma detaljer, avvaxning. Ett oerhört effektivt kallavfettningsmedel som i princip är luktfritt och ej brandfarligt. Självseparerande enligt IVL-metoden. Färdig brukslösning.

Dosering: Färdig brukslösning, skall ej spädas.


Godkänd av Kemikaliesvepet!